• • credits: • @MikkyEkko ‘Time’ @RCARecords [01 20 15] • @GregKurstin @RyanTedder @NoelZancanella @ClammyClams @BloodDiamonds @prodbyStarGate @itsBennyBlanco @DaveSitek @FraserTSmith @JeffBhasker •

    0 image
  • • credits: • @Charli_XCX ‘SUCKER’ @Atlantic [03 16 15] • @ArielRechtshaid @prodbyStarGate @CashmereCat @itsBennyBlanco @SteveMacprod @RemiNicole @RoboPopmusik @GregKurstin @Wyattish @NoonieBao @NaughtyBoymusic •

    0 image